Hükümdar

📍 Mutlu 😀 yaşayın ve az harcayın. 💰

📍 Bir hükümdar silahlı güçleri yönünden ne denli güçlü 💪 olursa olsun, yerli halkın desteği olmadan bir toprağı işgal edemez. 🛡⚔️

📍 Egemenliğinizi sürdürebilmek için en etkin ve geçerli yol, o toprakları işgal eden kişinin gidip oraya yerleşmesidir. 🏰🏘

📍 Türk topraklarını ele geçirmek zordur, ama ele geçirdiğini varsaydığımızda yönetimi kolaydır. 🇹🇷

📍 Halk, seçkinler tarafından baskıya uğratılmak ve ezilmek istemez; seçkinler de tersine, halkı buyruklarına almak ve ezmek isterler. ⚖️

📍 Ve insanlar kendisini sevdiren birinden çok, kendisinden korkulan birine zarar vermeyi pek göze alamazlar. 🙀

📍 İnsanın doğasında vardır. Gördüğü iyiliğin karşılığı için kendisini ne kadar yükümlü hissederse, yaptığı iyiliğin karşılığında da o kadar beklenti içine girer. 🥣

📍 Kendi öz silahlarınız yoksa hiçbir hükümdarlık güvende değildir. 🔫💣🧨🗡🛡

📍 Silahlardan çok şatafata önem veren hükümdarların iktidarlarını yitirdikleri bir gerçektir. 👘

📍 Ama hükümdar, insanlar arasında adının cömerte çıkmasını istiyorsa, şatafat ve gösterişten uzakta kalamaz. 💍👜

📍 Hükümdar ya kendisinin ya uyruğunun ya da başkalarının kesesinden yer. 💰

📍 İnsanlar babalarının ölümünü kolaylıkla içlerine sindirebilirler, ama mal varlıklarından yoksun kalmayı asla. 🙅‍♂️

📍 Kalabalıklar görünüşe aldanır ve başarıya bakar, dünyada sıradan insanların üstüne çıkacak kimse de yoktur. 🎖

📍 En iyi kale 🏰 halkın nefretini çekmemektir. Eğer halk senden nefret ediyorsa, istediğin kadar kale yap, gene seni kurtarmaz. Çünkü halk silaha sarıldı mı, ona yardımcı olacak yabancılar eksik olmaz.

📍 Üç tür insan vardır: Birinciler, çok akıllı olanlardır, ikinciler daha az akıllı, üçüncüler ise, işe yaramaz 😼 olanlardır.

📍 Dingin havalarda fırtınayı ⛈ düşünmeyenler, kötü havalarda da bırakıp kaçmayı 🏃‍♂️ ve kendilerini savunmayı akıllarına hiç getirmezler.

📍 Bana kalırsa insanlar kılı kırk yarmak yerine gözü kara olmalılar ve işlerin üstüne gitmeliler. Çünkü yazgı dişidir ve ona egemen olmak isteniyorsa, sert davranıp okşamak gerek. 🤼‍♂️

📍 Tanrı, bizi tümüyle istencimizden ve bize düşen başarı payından yoksun bırakmamak için her şeyi kendisi yapmak istemez. 🏆

✍️ Hükümdar 1513 yılında Machiavelli tarafından Medici Ailesi’ne hitaben yazılmıştır. Dilimize ilk çevirisi 1917 yılında yapılmıştır. 🤴

✍️ Yazar, ülkesinin işgalden kurtarılıp tek egemenlik altında toplanmasını ister. Bu nedenle Hükümdar “İtalya’yı barbarların elinden kurtarmaya çağrıdır.” 🗽

✍️ Hükümdar’da yazar kaç çeşit hükümdarlığın olduğu, nasıl ele geçirilip korunduğu ve nasıl yitirildiğini ilgili konuları ele alır. ⚔️🛡

✍️ Egemenlik, askeri güç, ruhban sınıfı, bağımsızlık, devlet-birey-özgürlük ilişkilerini inceleyen politik bir başyapıttır. 📚

✍️ Giriş kısmında çevirmenin etraflı yazısından sıkılırsanız hemen atlayıp kitaba geçebilirsiniz. Zira çevirmen epey teferruat vermiş. Sırf bu yüzden kitap rafımda bir yıl mayalanmak zorunda kaldı. Meğer ben çevirmenden esas metne geçememişim. 📓

✍️ Siyasete ve yönetime ilgi duyanlar ile kişisel ilişkilerini doğru yönetmek isteyenler okuyabilir. Yöneticilerin ruh halini okumak bir hayli ilginç geliyor. Tavsiye ederim. 📕

🔖 #FatihinKitaplığı l Günün İpucu

📆 Bir sonraki paylaşımımızdaki kitabı ve yazarını bakalım 🤔 kim bilecek. İşte alıntı:👇

📍 “Aptal mıdır nedir? Boyuna kitap okuyup düşünür. Biz de çok okuduk ama, faydası olmadı. Neyine kibirlenir acaba? Biz de efendiyiz ama, kimseye kem baktığımız yok…” 📚