Özgür Eğitim

📍Kitlesel okul eğitiminin amacı, vatandaşı ve işçiyi modern sanayi devleti için yetiştirmekti. 🏭🧑‍🏭

📍Milli eğitim, şovenist vatanseverliğin, devletin politik ve ekonomik iktidarının desteklenmesinde kullanacaktır. 🛡🗡

📍Okullara hem devlet hem de şirketler için itaatkâr hizmetçiler üretme sorumluluğu yüklenmişti. 🏫🧑‍💼

📍Kasabanın üst sınıfından gelen çocuklar kolejlere hazırlık programını işgal ederken, kasabanın alt sınıflarından gelen çocuklar meslek programlarını dolduruyorlardı. 🏫👨‍🎨

📍Francisco Ferrer gibi Illich de okulu bir iktidar fahişesi olarak görür. 😳

📍Okul, daha fazla eğitim görmüş olanların daha iyi insanlar olduklarını öğretir. 😌

📍Geleneksek biçimde sunulan tarih, insanları otoriter kurumların kölesi yapıyordu. 🏰

📍Kitle toplumu, halkın uzman öğüdüne dayanan bilgi lehine bağımsız düşünmeyi bıraktığı iyi okutulmuş bir toplumdur. 👌

📍İnsanlık, dünyayı kucaklama tutkusu (eros) ve onu yok etme arzusu (thanatos) arasında parçalanmıştır. 💘🤬

📍Bir politikacı milyonlarca insanı kandıracak bir konumdadır; mesela, özgürlüğü kurma vaadinde bulunabilir ama bu vaadi yerine getirmek zorunda değildir. 👨‍💼

📍Suçu yaratan yasadır. 🚫⚖️

📍Çoğu insan (başkaları için) disiplinin gereğine inanıyor; çoğu insan çocuklara bir meyve ağacı gibi davranılması ve bu ağacın düzenli olarak budanması gerektiğine inanıyor. 🌲✂️

📍Yoksul çocuklar temel olarak iyi okul terbiyesi alıyorlar ama iyi eğitilmiyorlar. 😲

✍️ Kendisinin de ilginç bir hayatı olan yazar Spring, okulun radikal bir eleştirisini yapıyor. Geçmişten günümüze okul modellerini irdeliyor.

✍️ Bilinç gelişimi, cinsel özgürlük ve çocukluk üzerine hayli duruyor. Bugünün gerçekleriyle gelecekteki okul modelini hayal ediyor.

✍️ Ferrer, Godwin, Marx, Freire, Stirner, Rich ve Neill’in tezlerini tartışıyor. İktidar fahişesi dediği ve halkın otoritesinin olduğu iki sistemi kitabında ele alıyor. Eğitimi farklı açılardan görmek için ideal bir eser.

🔖 #FatihinKitaplığı l Günün İpucu

📆 Bir sonraki paylaşımımızdaki kitabı ve yazarını bakalım kim bilecek. 🤔 İşte alıntı:👇

📍“Her çocuk kendi hızında ilerler, lütfen arkadan ittirmeyiniz.”

Paylaş: