Acımak

📍Başındaki süslü rüyayı hakikat yapmak için yalnız düşünmek okumak söylemek kâfi olduğuna inanırdı. 💭 📍Bütün boş vakitlerini kasabanın kenarından geçen derenin kenarındaki söğütler altında kitap okumakla geçirirdi. 🌳📚
📍Siz ancak romanlarda tesadüf edilebilecek ideal bir kahramandan bahsediyor gibisiniz. 📕👩
📍Fakat dikkat ediniz ki “tam bir insandır” sözünü sarfetmedim. 👨
📍Kabahatli insan, düşkün insan onun gözünde ekin tarlalarında batmış muzır bir ot gibi. 🌿
📍Başkalarının elemi de bizim yüreklerimize düştüğü zaman çıkardığı sesle bize kendimizi, insanlığımızın derecesini öğretir… 😩
📍Hali vakti yerinde bir ailenin sevilmiş çoklukları olsalardı buluşlarıyla, zarafetleriyle pırıl pırıl parlayacaklardı. 👧
📍Mürşit Efendi üzerimde babalık haklarını kaybetmiş bir… Bir biçaredir… 👨
📍Halbuki ben, açık alınla yaşamaya en lâyık bir insanım. 👩
📍Dünyada evlâtlarını mesut görmekten başka bir arzusu yoktu. 👧👦
📍Fakat o yardım eden eli ısırmak istidadıyla yaratılmış bir adamdı. 🐶
📍Genç kızın Darülmuallimattaki hayatı bir kelime ile hulâsa edilebilirdi: Çalışmak. 📚
📍Yavaş yavaş varlığını; benliğini unuttu. Başkalarının hayrı için işleyen bir makine halini aldı. ⚙️
📍Allah bile günahkâr kulunu affeder… Ölümle öç alınmaz değil mi kızın? 🙏
📍Sefalete, zarurete, uykusuz ve aç geçirdiğim gecelere elveda… 👋
📍Neticede şuna kanaat ettim ki memuriyet almak için sade diploma kifayet etmiyor. Ayrıca tavsiye mektupları, selamlar da istiyorlar. ✉️
📍Büyük merkezler insanı âvâre eder. Gezilecek, görüşecek, sefahat edilecek yeri olmayan küçük kasabalarda daha iyi çalışılır. 🏙
📍Bir karı ki sırf kavga ve beddua etmek, para istemek için ağzını açar… 👩
📍Kalem odası tütün dumanıyla; sokak tezek kokusuyla meşbu (dolmuş)… 🚬
📍Bu hayatta nezaket sökmez… Çaresiz, mütecaviz ve haşin olacaksın… 😞
📍Ben zannediyordum ki ömürlerimizin teknesini istediğimiz sahile götürmek için yalnız onun dümenini ele almak kâfidir… Şimdi anlıyorum ki değilmiş… ⛵️
📍Dertli insan için derdini dökecek bir arkadaş aramak dehşetli bir ihtiyaç… 😟
📍Arkasında bu kadar samimi bir hicran (ayrılık acısı) ile ağlayacak bir insan bırakmak dünyada kendinden bir parça bırakmak demektir. 👋
📍Parasız, işsiz bir erkeğin akşam üstü eli boş evine dönmesi ne olduğunu mümkün değil tahmin edemezsin. 💸
📍Kendi elimle kapadığım kapının arkasında yandım. Hem de ümitsiz ve çaresiz bir yanış! 🔥
✍️ Kısa bir roman Acımak. Çalıkuşu romanıyla tanıdığımız kalemden çarpıcı bir eser. Bende biraz Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf’unu anımsattı.
✍️ Yazar, idealist bir gencin mezuniyet sonrası memuriyet hayatındaki çalkantıları anlatıyor. Romanda taşraya atanan memurun düzenbaz taşra eşrafı ve tembel memurlarla nasıl çalışamaz hale geldiğini görüyorsunuz.
✍️ Kadınların en fena hallerini, hile, dedikodu ve düzenlerini ağzınız açık kalarak okuyacaksınız. Masum görünen acı gerçekleri beyniniz yanarak okuyacaksınız. 1928 Türkiye’sinde memur olmayı, evlilik adı altında dönen dolapları ve taşra eşrafının hinliklerini, memurların miskinliklerini ve sönen idealleri acıyarak okuyacaksınız.

🔖 #FatihinKitaplığı l Günün İpucu

📆 Bir sonraki paylaşımımızdaki kitabı ve yazarını bakalım kim bilecek. 🤔 İşte alıntı:👇
📍Kadın kalbi benim için bir sığınaktı, vatandı. 👩

Paylaş: